PSE Energy Solutions

PSE Energy Solutions

Kven er PSE Energy Solutions?

PSE Energy Solutions utviklar miljøvenlege og energieffektive løysingar til oppvarming og kjøling om bord på skip. Systema kan nyttast av alle type fartøy, nybygg og retrofit.

PSE Energy Solutions tek seg av prosessen frå skisse til ferdig produkt.

Alle våre system blir utviklet og produsert i Norge.

Marine CO2 Heat Pumps / Marine CO2 varmepumper

 • Miljøvennlige marine varmepumper utviklet for bruk på alle typer fartøy
 • Energibesparende system som passer for nybygg og retrofit (Eksempel, 100 kW varmepumpe: Med en tilført elektrisk energi tilsvarende 25 kW så produserer en 100 kW med varmeenergi, hvor en samtidig produserer 75 kW med kuldeenergi)
 • Varmepumpene har høy virkningsgrad og benytter et naturlig arbeidsmedium (CO2/R744)
 • Standard er vann/væske-til-vann varmepumper, men vi kan produsere enheter med oppsett for luft-til-vann / vann-til-luft og luft-til-luft
 • Standardprodukter med varmekapasitet på 40 – 300 kW, hvor en samtidig har en kjølekapasitet på 30 – 230 kW
 • Utviklet for å kunne varme opp vann til 80 ℃, til eksempelvis oppvarming av sanitært vann, HVAC enheter, gulvvarme og andre varmeforbrukere
 • Utviklet for å samtidig kunne kjøle ned fartøyets batterier (både luft og vannkjølte), frekvensomformere, ladere, elektriske motorer og andre forbrukere som krever kjøling
 • Dette miljøvennlige systemet kan erstatte eller kombineres med eksisterende oljefyrte og elektriske kjeler om bord i fartøyet
 • Varmepumpene leveres med integrerte sirkulasjonspumper som standard
 • Kompakt, vedlikeholdsvennlig og et lydisolert produkt
 • Integrerte kontrollsystemet kan utvides til å regulere temperaturnivåer på flere forskjellige komponenter/system ombord (eksempelvis temperaturkontroll av vannkjølte batterier etc.)
 • Vi tilbyr også skreddersydde løsninger etter kundens behov

 

Ta kontakt med oss for mer info, så hjelper vi til med å finne en god og optimal løsning.

 

Marine CO2 RSW-system / Marine CO2 RSW-anlegg

 • Miljøvennlige marine RSW-anlegg for nedkjøling av sjøvann for å holde fisk kald ombord på fiskefartøy
 • Energibesparende system som passer for nybygg og retrofit
 • RSW-anleggene har høy virkningsgrad og benytter et naturlig arbeidsmedium (CO2/R744)
 • Titanvarmevekslere (RSW-kjøler/fordamper og kondensator)
 • Kondensator/Gasskjøler leveres som standard med sjøvannskjøling, men vi kan levere luftkjølte gasskjølere (utendørs enhet)
 • Standardprodukter med kjølekapasiteter fra 30 – 230 kW
 • Leveres med pumper for RSW-kjøler/fordamper og kondensator som standard
 • Kompakt, vedlikeholdsvennlig og et stillegående produkt
 • Opsjon for varmegjenvinning
 • Integrert kontrollsystem
 • Vi tilbyr også skreddersydde løsninger etter kundens behov

 

Ta kontakt med oss for mer info, så hjelper vi til med å finne en god og optimal løsning.

 

Marine CO2 Chiller Units / Marine CO2 kjøleanlegg / Marine CO2 batterikjølere

 • Miljøvennlige marine Chiller Units utviklet for bruk på alle typer fartøy
 • Energibesparende system som passer for nybygg og retrofit
 • Høy virkningsgrad og energibesparende løsning som benytter et naturlig arbeidsmedium
 • Standard er vann/væske-til-vann kjøleanlegg, men vi kan produsere enheter med oppsett for luft-til-vann / vann-til-luft og luft-til-luft
 • Standardprodukter med kjølekapasiteter på 30 – 230 kW
 • Utviklet for å kunne kjøle ned batterier, frekvensomformere, elektriske motorer og andre forbrukere som krever kjøling
 • Kjøleanleggene leveres med integrerte sirkulasjonspumper som standard
 • Kompakt, vedlikeholdsvennlig og et lydisolert produkt
 • Integrert kontrollsystem
 • Vi tilbyr også skreddersydde løsninger etter kundens behov

Ta kontakt med oss for mer info, så hjelper vi til med å finne en god og optimal løsning.

 

Utvikling av vår første varmepumpe med CO2 som kjølemedium/arbeidsmedium

 • Utviklingsprosjektet ble etablert i 2016 for å utvikle et system som vil bidra med å oppnå lavere utslipp av CO2 og NOX i den maritime bransjen
 • Vi fikk støtte av Innovasjon Norge til å utvikle en CO2 varmepumpe, noe som har resultert i at vi nå har innovative produkter som fungerer optimalt
 • Videreutvikling av våre energibesparende system er noe vi har stor fokus på

 

VIDEO: Trykk på linken for å se en vellykka test av varmepumpen, PSE-HP 100. Denne benytter 25 kW elektrisk energi til å produsere 100 kW med varmeenergi, hvor en samtidig produserer 75 kW med kuldeenergi.

 

Informasjon

Utfordringar som skal løysast
Den maritime bransjen må i åra framover i større grad fokusere på reduksjon av forbruk av fossilt brensel om bord i fartøy for å oppnå lågare utslepp av CO2 og NOx.

Dette vil samtidig skape eit behov for energieffektive system til oppvarming og kjøling om bord i fartøyet til erstatning for tradisjonelle system.

Lav og null – utsleppsfartøy
Ein nyttar i dag blant anna spillvarme frå motorar til oppvarming om bord i konvensjonelle fartøy. I tillegg blir manglande energi til systema kompensert med å brenne ytterlegare fossile brensel gjennom såkalla dieselfyrte kjelar som varmar opp vatn. Utviklinga går mot mindre bruk av fossilt brensel og over til batteridrift, hydrogen og hybride løysingar. Ein treng då også nyskapande system til oppvarming og kjøling om bord.

I framtida vil vi sjå stadig fleire null og lav utsleppsfartøy. Utfordringa når ein kjem til lav og null utsleppsfartøy, er at på desse fartøy har ein ikkje lenger tilgjengeleg spillvarme som på konvensjonelle fartøy.

PSE Energy Solutions utviklar miljøvenlege løysingar for oppvarming og kjøling om bord i lav og null – utsleppsfartøy.

Løysingar for null og lav – utsleppsfartøy
PSE Energy Solutions tek i bruk blant anna varmepumpeteknologi om bord i fartøyet, der ein nyttar sjøen som energikjelde til å produsere denne energien så effektivt som mogeleg. I tillegg kan ein sjølvsagt nytte seg av energi frå kjøling av batteri, samt andre komponentar som treng kjøling.

Kva system forsyner vi?
Fartøyets varme, ventilasjonssystem og kjølesystem (HVAC), vann-boren varme til oppvarming av innreiing, varmt tappevann, etc.

Ein kan også nytte tilsvarande løysinga til kjøling. På denne måten vil eit slikt system gi ein vesentleg miljøgevinst og ein god energibalanse.

Management PSE Energy Solutions

Ronny Frøystad

Daglig leder
Mob. +47 905 72 620

1 + 14 =

Alexander Furø

Project & Development
P: +47 95 79 18 61

10 + 8 =