PSE Energy Solutions

PSE Energy Solutions

Kven er PSE Energy Solutions?

PSE Energy Solutions utviklar miljøvenlege og energieffektive løysingar til oppvarming og kjøling om bord på skip. Systema kan nyttast av alle type fartøy.

PSE Energy Solutions tek seg av prosessen frå skisse til ferdig produkt.

Marine varmepumper

(arbeidsmedium: CO2/R744)

 • Marine CO2 brine-til-vann varmepumpe utviklet for lav- eller nullutslippsfartøy
 • Høy virkningsgrad og energibesparende løsning som benytter et naturlig arbeidsmedium
 • Standardprodukter med varmekapasitet på 80 – 300 kW og kjølekapasitet på 50 – 200 kW
 • Utviklet for å kunne varme opp sanitært varmtvann (< 80 – 85 ℃), samt generere varme til eksempelvis HVAC enheter, gulvvarme og andre varmeforbrukere
 • Utviklet for å kunne kjøle ned batterier, frekvensomformere, elektriske motorer og andre forbrukere som krever kjøling
 • Bruk av diesel eller elektrokjeler vi ikke lenger være nødvendig ombord i et fartøy
 • Varmepumpene leveres med integrerte sirkulasjonspumper som standard
 • Kompakt, vedlikeholdsvennlig og et lydisolert produkt
 • Vi tilbyr også skreddersydde løsninger etter kundens behov

Ta kontakt med oss for mer info, så hjelper vi til med å finne en god og optimal løsning.

 

VIDEO: Vellykka test av HP 100 Varmepumpe.

KJØLEANLEGG CO2

CO2 Kjøleanlegg til mindre fartøy for nedkjøling av fisk.

 

 • Systemet er konstruert for å nytte CO2 som kuldemedium med ytelser opp til ca. 100 kW
 • Anlegget kan leverast med sjøvannskjøling.
 • Komplett system med kontrollsystem og frekvensstyring.

Fakta

CO2 er eit miljøvenleg og naturleg kuldemedium som med dagens teknologi gjer at ein kan oppnå svært god COP (Ytelse)

Informasjon

Utfordringar som skal løysast
Den maritime bransjen må i åra framover i større grad fokusere på reduksjon av forbruk av fossilt brensel om bord i fartøy for å oppnå lågare utslepp av Co2 og Nox.

Dette vil samtidig skape eit behov for energieffektive system til oppvarming og kjøling om bord i fartøyet til erstatning for tradisjonelle system.


Lav og null – utsleppsfartøy
Ein nyttar i dag blant anna spillvarme frå motorar til oppvarming om bord i konvensjonelle fartøy. I tillegg blir manglande energi til systema kompensert med å brenne ytterlegare fossile brensel gjennom såkalla dieselfyrte kjelar som varmar opp vatn. Utviklinga går mot mindre bruk av fossilt brensel og over til batteridrift, hydrogen og hybride løysingar. Ein treng då også nyskapande system til oppvarming og kjøling om bord.

I framtida vil vi sjå stadig fleire null og lav utsleppsfartøy. Utfordringa når ein kjem til lav og null utsleppsfartøy, er at på desse fartøy har ein ikkje lenger tilgjengeleg spillvarme som på konvensjonelle fartøy.

PSE Energy Solutions utviklar miljøvenlege løysingar for oppvarming og kjøling om bord i lav og null – utsleppsfartøy.


Løysingar for null og lav – utsleppsfartøy
PSE Energy Solutions tek i bruk blant anna varmepumpeteknologi om bord i fartøyet, der ein nyttar sjøen som energikjelde til å produsere denne energien så effektivt som mogeleg. I tillegg kan ein sjølvsagt nytte seg av energi frå kjøling av batteri, samt andre komponentar som treng kjøling.


Kva system forsyner vi?
Fartøyets varme, ventilasjonssystem og kjølesystem (HVAC), vann-boren varme til oppvarming av innreiing, varmt tappevann, etc.

Ein kan også nytte tilsvarande løysinga til kjøling. På denne måten vil eit slikt system gi ein vesentleg miljøgevinst og ein god energibalanse.

Management PSE Energy Solutions

Ronny Frøystad

Daglig leder
Mob. +47 905 72 620

Alexander Furø

Project & Development
P: +47 95 79 18 61